bilety on-line
turystyka
ubezpieczenia
tłumaczenia
języki
jak zamówić?
ceny i terminy
o firmie
promocje
kontakt

Tłumaczenia dzielimy na:

 

Tłumaczenia pisemne: 

 

a) uwierzytelnione (przysięgłe)
b) nieuwierzytelnione:

 • zwykłe
 • specjalistyczne
   

Tłumaczenia ustne:


a) konsekutywne
b) symultaniczne


TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE  (przysiegłe) jest to tłumaczenie wykonywane przez tłumacza przysięgłego, który posiada specjalne uprawnienia nadane przez sąd do pełnienia tej funkcji. Zawiera zwykle: 

 • opis dokumentu w którym tłumacz określa jaki to jest dokument, czy tłumaczenie wykonano z oryginału czy kopii, informacje o znajdujących się w dokumencie podpisach, pieczątkach i adnotacjach oraz uwagi tłumacza
 • tłumaczenie treści dokumentu
 • stwierdzenie zgodności tłumaczenia z przedstawionym dokumentem potwierdzone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego.


W przypadku wykonania tłumaczenia z kopii (kserokopii) najczęściej zszywa się je razem (tłumaczenie i kopię) i podbija pieczęcią tłumacza przysięgłego.

 

Przez tłumacza przysiągłego powinny być tłumaczone wszystkie dokumenty, które mają być użyte w celach urzędowych (np. akty urodzenia, ślubu, zgonu, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, dokumenty samochodowe, rachunki, umowy, akty notarialne, postanowienia sądowe, pełnomocnictwa, raporty finansowe, itp.).

 

Strona przysięgła zawiera 1125 znaków (25 wierszy po 45 znaków w każdym wierszu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia, itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się jako całą. W przypadku tłumacznenia sporządzonego w innym układzie graficznym niż 25 wierszy po 45 znaków w każdym wierszu za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

 

Oprócz pisemnych tłumaczeń uwierzytelnionych wykonywane są również uwierzytelnione tłumaczenia ustne (np. podczas rejestracji spółek z obcym kapitałem, przy podpisywaniu umowy lub pełnomocnictwa w obecności notariusza, przy zawieraniu małżeństw).

 

TŁUMACZENIE ZWYKŁE to tłumaczenie tekstu, który został napisany językiem potocznym i nie zawiera określeń specjalistycznych z danej branży (np. listy, życiorysy, korespondencja, podania, itp.).

Strona obliczeniowa w tłumaczeniach zwykłych zawiera 1800 znaków typograficznych liczonych ze spacjami. Ilość stron po wykonaniu tłumaczenia oblicza się wykorzystując opcję "statystyka wyrazów" w edytorze tekstu, gdzie odczytujemy ilość znaków ze spacjami, którą dzielimy przez 1800, a otrzymany wynik zaokrąglamy w górę z dokładnością do 0,5 strony (np. 5,2 = 5,5 str.; 6,8 = 7 str.).

 

TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE to tłumaczenie tekstu, który zawiera określenia i zwroty specjalistyczne z danej branży (np. technicznej, medycznej, ekonomicznej, budolanej , itp.).
   

Wykonujemy tłumaczenia:

 • techniczne (instrukcje obsługi, normy, dokumentacje techniczne, itp.)
 • naukowe (chemiczne, biologiczne, farmaceutyczne, itp.) 
 • medyczne   
 • ekonomiczne (raporty, sprawozdania, audyty, bilanse, itp.) 
 • prawnicze (umowy, kontrakty, pełnomocnictwa, akty notarialne, statuty)  
 • turystyczne   
 • literackie 
 • budowlane 
 • popularno-naukowe 
 • inne

 

Strona obliczeniowa w tłumaczeniach specjalistycznych zawiera 1800 znaków typograficznych liczonych ze spacjami. Aby obliczyć ilość stron przetłumaczonego tekstu należy ilość znaków ze spacjami podzielić przez 1800, a otrzymany wynik zaokrąglić w górę z dokładnością do 0,5 strony (np. 2,2 = 2,5 str.; 6,7 = 7 stron itp.). Do odczytania ilości znaków wykorzystujemy opcję "statystyka wyrazów" w edytorze tekstu.

 

TŁUMACZENIA USTNE DZIELIMY NA:

 

tłumaczenia konsekutywne - wykonywane najczęściej podczas prezentacji targów,  szkoleń, wizyt, negocjacji handlowych, itp.

 
tłumaczenia symultaniczne - wykonywane są najczęściej podczas kongresów, seminariów, sympozjów, konferencji, itp.